0212 470 60 15 0 536 337 72 25 0 505 766 74 31 info@azizdag.net Atakent Mahallesi Rota Ofice Sitesi A Blok No: 3/A-Kat:9 D: 54 Küçükçekmece / İSTANBUL

AZİZ DAĞ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ

Raf Sistemleri

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.


Sırt Sırta (Back to Back) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Hesapları Denetimi Kontrolü


Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Hesapları Denetimi Kontrolü

İçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü

Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Hesapları Denetimi Kontrolü


Katlı (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü


Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü


Çift Derinlikli (Double-Deep)Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrol


Dar Koridor (Narrow Aisle) Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü


Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle )Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü


İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü


Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü


Kutulu/Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü

GENEL
Yapı analizinde kullanılan standartlar
Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
FEM ile ilgili genel kabuller
Projeye ait teknik resimler / Malzeme dökümü
Taşıyıcı sistem tarifi
Kullanılan malzeme
Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı

YÜKLEME
Yük kombinasyonları
Düşey yükler
Sistem zati ağırlığı,
Ürün ağırlığı,
Hareketli yükler
Çatı kaplama yükleri
Yan panel kaplama yükü
Tesisat yükü
Kar Yükleri
Yatay yükler
Rüzgâr yükleri
Deprem yükleri


ANALİZ SONUÇLARI
Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları


TASARIM ve KONTROL
Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
Ayak elemanların dayanım kontrolu
Traverslerin dayanım kontrolü
Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
Çatı makasının kontrolleri
Birleşimlerin tasarımı ve kontrolü
Ayak-travers birleşimi kontrolü
Upright çerçeve çaprazlarının birleşim kontrolü
Kaynak kontrolleri
Kayma gecikmeleri kontrolü


EKLER (Analiz çıktıları)
GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü


Beton kopması
Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
Ana malzemenin parçalanması kontrolü
Her türlü depo rafı ile uygulaması mümkün ve yüksek irtifalı tercihi ile daha verimli olan kabuk sistemdir. Hızlı ve dolayısıyla ekonomik bir çözümdür. Depolama amaçlı kullanılacak bir bina ihtiyacınız var ise, depoda kullanılacak raf sistemini kullanarak,gerekli çatı ve cephe elemanlarının da bu raf sistemine adaptasyonu ile inşa edilecek yapı ile ilgili tüm istekleriniz karşılanabilmektedir.Sistemde tüm statik hesaplar yapılarak ,güvenli bir yapı elde edilmektedir.Yüksek irtifa raf sistemi olarak projelendirildiğinde, daha verimli ve ekonomik bir depo inşa edilmiş olur.Hem kuru hem de soğuk depolar için bu alternatif çözümler bulunmaktadır