0212 470 60 15 0 536 337 72 25 0 505 766 74 31 info@azizdag.net Atakent Mahallesi Rota Ofice Sitesi A Blok No: 3/A-Kat:9 D: 54 Küçükçekmece / İSTANBUL

AZİZ DAĞ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK MARKET

Projelendirme Hizmetleri

Firmamız uhdesinde gerçekleştirilen bütün projelerde, teknik uzmanlık ve bilgi birikimi ön planda tutularak başarıya ulaşılmıştır. Projelerin hayata geçirilmesinin yanında, tüm kurulum ve teknik destek bölümlerinde de, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı esastır. Firmamızın projelendirme ve fiyatlandırma sürecinde, ihtiyaçlarınızı inceleyerek size önerilerde bulunularak ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Projelerde planlanan sistem tasarımlarının kontrol ve fizibilite çalışmaları da yine aynı hizmet kapsamında gerçekleştirilmektedir. Karmaşık Sistem dizaynlarında ve karmaşık ürün yapılandırmalarında danışman grubumuz ve teknik desteğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçerek optimum projelendirme yapmaktadır.

 

 

Mühendislik Tasarım İşleri

Mühendislik Tasarım İşleri Mühendislik Tasarım İşleri; Firmamız tarafından, tüm mühendislik tasarım işlerinde siz müşterilerimize hizmet sunulurken, uzman kadromuz tarafından yapılan tasarımların özenle tamamlanarak sizlere teslim edilmesi amaçlanmaktadır. Konusunda deneyimli mühendislerimiz ve mimarlarımızdan oluşan ekibimiz, disiplinli ve düzenli çalışmalarıyla belirlenen süreler içerisinde, taahhüt edilen işleri standartlara ve mer’i mevzuata uygun olarak en son mühendislik tekniklerini kullanarak yapmaktadırlar. Yapılan mühendislik tasarım işlerinde, çevre ile ilgili şartlar kontrol edilip, gerekli önlemler alınarak çevreyle uyumlu çözümlerin üretilmesi göz ardı edilmemektedir.

Aziz Dağ

İlk Etüt ve Ön Araştırma Hizmetleri

Ön elemeden geçen ve potansiyel başarı derecelerine göre öncelikleri belirlenen ürün yada proje fikirleri için fizibilite etüdüne başlamadan önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. Bu nedenle, mevcut yayınlanmış bilgi kaynaklarından (örneğin; istatistiksel dokümanlar, bültenler, kataloglar vb), ilgili kişi ve kuruluşlarla (ilgili Bakanlık vb) yapılacak görüşmelerden sağlanacak bilgiler ışığında, değerlendirmeye esas proje fikrinin yada fikirlerinin, kapsamlı bir fizibilite etüdünü gerektirip gerektirmediği konusunda bir karara varılabilmektedir. Yapılan ilk etüt çalışması projenin uygulanabilirliği hususunda bir fikir vereceği gibi, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda da yapılacak olan master plan ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturacaktır.

Aziz Dağ İlk Etüt ve Araştırma Hizmetleri

 

 

Master Plan Hizmetleri

Master plan, kelime anlamı olarak "temel plan" bir diğer deyişle "ana plan" anlamına geliyor. Master planlar, uzun vadeli ve geniş çaplı olarak bir proje fikrinin gelişmesine ilişkin hazırlanan ve uygulanmasına esas alınan planlar olarak tarif edilebilir. Bir proje fikrinin olgunlaşarak kati proje aşamasına gelmesine kadar kat edilecek merhaleler, kapsadığı detaylar göz önüne alındığında İlk Etüt-Master Plan-Fizibilite olarak sıralanabilir. Bir projenin master planı, ilk etütten daha çok ayrıntı ve bilgi içerirken, fizibilite raporuna göre daha az detayı kapsamaktadır. Firmamız bir proje fikrinin geliştirilebilmesi hususunda, ihtiyaç duyulan master planları en ideal formatta hazırlayarak, müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır. 

Fizibilite (Olabilirlik) Çalışmaları

Bir proje fikrinin kapsamlı fizibilite etüdü gerektirmesi halinde, dikkatli bir araştırma ve inceleme gerektiren pazar durumu, teknoloji ve yatırım maliyetleri vb konularının hazırlanacak olan fizibilite raporu kapsamında detaylı tetkik edilmesi gerekecektir. Yapılabilirlik amacı ile toplanan bilgi ve veriler ışığında bazı konular oldukça açık bir biçimde açıklığa kavuşabilir yada karanlıkta kalabilir. Bu nedenle kapsamlı bir fizibilite etüdünde hangi konularda dikkatli bir çalışmaya girişileceği belirlenmelidir. Örneğin; bir ilk etüt çalışması sonucunda, yalnızca bir pazar analizinin yapılması gerektiği belirlenebilir. Bu durumda fizibilite etüdü yalnızca Pazar durumunun açıklığa kavuşturulması için yapılacaktır. Firmamız bünyesinde yer alan tecrübeli teknik personel tarafından, kapsamı belirlenen fizibilite etüdü, yapılacak olan pek çok inceleme ve araştırma sonucunda titizlikle hazırlanarak siz müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bir grup uzmanın birlikte çalışmasını zorunlu kılan fizibilite çalışmaları genel olarak teknik analiz, finansal analiz ve pazar analizini kapsayacaktır.

Fizibilite Olabilirlik Çalışmaları

Sondaj ve Zemin Etütleri

Projenin uygulanacağı arazide yapılacak incelemeler sonucunda, arazini büyüklüğü, arazinin konumu ve yapı durumuna göre zemin etüdü yapılacak alanı belirlemekteyiz. Bu alan genelde yer altı hatlarının geçmeyeceği ve zeminin en önemli noktalarında yapacağımız testleri öngörecektir. Bu konuda hassaslık çok önemlidir. Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı yine deprem yönetmeliğine uygun bir zemin etüt projesinden geçmektedir. Araziye gelecek olan firmamız bünyesinde yer alan mühendisler, gerekli ölçümleri aldıktan sonra buraya gelecek olan sismik analiz cihazını ve zemin etüdü makinesinin hangi noktalarda çalışma yapacağını belirleyecektir. Arazinin büyüklüğü esas alınarak sondaj, sismik analiz ve araştırma çukuru sayıları arttırılacaktır.

Sondaj ve Zemin Etütleri

Keşif-Yaklaşık Maliyet Hesabı

Kamu kurumu ihalelerinde, idarenin açıklayacağı yaklaşık maliyet, sınır değer hesabında çok önemlidir. Yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihaleyi kazanmanın en önemli aşamasıdır. Keşif hazırlamaktan geçen yaklaşık maliyet hesabı, uzun ve yorucu bir çalışma gerektirir. Keşif çıkarmak için yeterli sayıda ve tecrübeye sahip teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık maliyet hesabında yetkin olan personelimizle, ihaleye hazırlık işinin en önemli basamağı olan yaklaşık maliyet hesabı, siz müşterilerimiz için titizlikle hazırlanmaktadır.

Keşif ve Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları

 

Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi

Herhangi bir hizmet alımı işi veya yapım işinde, yatırımcının Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi hususunda etkin bir işleyişi, sürece hakimiyeti ve bilgi aktarımını sağlaması hususu, işin sağlıklı yürütülebilmesi ve gerektiğinde zamanında doğru müdahalelerle yatırımın salahiyetinin sağlanması için, büyük önem arz etmektedir. Firmamız; yapım süresini etkileyen iş programına uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, değişiklik taleplerini, bütçe ve proje maliyetlerini izlemeyi, yapım sahasının durumunu, yapım metodunu, inşaatın türünü, inşaat süresini, şantiye organizasyonunu, imalatta kullanılacak malzemelerin kontrol ve kabul kriterlerini, zaman yönetimini Siz müşterilerimiz adına, yatırım sürecinin sağlıklı yürümesini teminen yüksek seviyede organize ederek, olası gecikmeleri ve aksaklıkları önceden tespit ederek, gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadır

Yapım-İmalat Kontrollüğü ve Yönetimi

Mevcut Depoların Optimizasyonu

Depo Raf Sistemleriniz ve deponuzun yerinde görülerek keşif yapılarak ,deponuzun verimli kullanılması için yeni bir yerleşim planı ve çalışma yapılarak palet yeri sayısını artırmak depodaki ürün sevkiyat doldurma boşaltma seyrini verimli ve olabilirlik gözetilerek yapılan çalışmaya optimizasyon olarak adlandırıyoruz.Bu çalışma sonucunda yatay ve dikey taşıma araçları verimli bir şekilde kullanılacak ,personelin konforu sağlanmış olacaktır.Bu sayede müşteri memnuniyeti artırılmış olup depolama veya depo raf sistemlerinde otomasyona ,veri kaydı ve takip edilebilirlik için zemin hazırlanmış olacaktır.

Mevcut Depo Raf Sistemlerin Optimizasyonu

Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı

Yapısal Hesap ,Tasarımlar ve Projelerinin Yapılacağı Endüstriyel Depo Raf Sistemleri

1. Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri

2. Çift Derinlikli (Double-Deep) Depo Raf Sistemleri

3. Dar Koridor (NarrowAisle) Depo Raf Sistemleri

4. Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle ) Depo Raf Sistemleri

5. Sırt Sırta (Back to Back) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

6. Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

7. İçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

8. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

9. Katli (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

10. Otomatik Özel Amaçlı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

11. Karma Yapılı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri

12. İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri

13. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri

14. Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri

15. Otomatik Hareketli (Push Back) Depo Raf Sistemleri

16. Paletli Dinamik Depo Raf Sistemleri

17. Geri İtmeli Dinamik Depo Raf Sistemleri

18. Kutulu / Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri

19. Konsol Kollu (Cantilever)Depo Raf Sistemleri

20. Katlı (Mezzanine)Depo Raf Sistemleri

21. Otomatik Dikey Stoklama-ODIS / Otomatik Depo Raf Sistemleri

22. Orta Yük (MediumDuty) Depo Raf Sistemleri

23. Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri

24. Mobil (Movirack) Raf Sistemleri

25. Firigorifik ,Soğuk Hava Depo Raf Sistemi

Depo Raf Sistemleri Proje Tasarımı